Sist oppdatert 01/01 2017
Medlemmene
Classic
Classic
Europa
Europa
Pilothouse
Trader
Trader
Sedan
Sedan
Sundeck
Sundeck
Akershus (13)
Nordland
Sogn og Fjordane
Telemark
Trøndelag
Hedmark
Oppland (1)
Finmark
Troms
Oslo (11)
Ønsker du kontakt med ett av medlemmene?
Send mail til post@trawler.no.
Mailen videresendes, medlemmet svarer hvis det er ønskelig/passer.
Utlandet
Pilothouse
Norsk Trawler Klubb etablert 01/03 2008.
Nettsted
kart
Akershus - Aust-Agder - Buskerud - Finmark - Hedmark - Hordaland - Mør og Romsdal - Nordland - Oppland - Oslo -
Rogaland
- Sogn og Fjordane - Telemark - Troms - Trøndelag - Utlandet -Vest-Agder - Vestfold - Østfold